Personakt Antavla

Johannes Arvidi Erwallius

Far:Arvid Hansson

Född:1611 Ervalla (T), Torpa by.

Äktenskap med Marit Olofsdotter

Vigsel:1645. [1]

Barn:
Maria Erwallius (1650 - 1698)

Noteringar

Ur Västerås Stifts Herdaminne:

9. Johannes Arvidi Erwallius. Född i Erwalla och Torpa by wid 1611. Fadr. Arvid Hansson war Hemmansegare. Inskrifwen wid acad. 1633, men gick sedan länge i Westerås, så att han icke förrän 1644 blef Pwgd. Förordnades då att predika i Högfors för Fernebo fjerdingen. Flyttades 1646 till Pædagog i Nora stad, men för att wara sin gamle swärfader till hjelp, straxt Commin. i dessa församlingar. Efterträdde Herr Olof wid Köpings sacellani 1651 och återkom hit till pastoratet 1662. Det war i synnerhet en sockenherre Löfling, som ifrigt begärde honom för hans werksamhet. Biskop och Consist. samtyckte straxt och "sade honom coram, att han hade namn wara en drifwande man." War temligen wälbehållen med sina många barn. Köpte af sin moder och syskon ett hemman, som en son löste och sedan ärfdes af dess son. Död 9 Aug. 1672.

Gift 1. 1645 med Marit Olofsdotter, nämnd ofwanf. under N:o 7; 2. 25 Juli 1659 med Anna Reiff, dotter af Rådm. i Köping Nils Olsson Reiff, som ock war Kronofogde i Norberg och W. Fernebo. Hon blef omgift med den följande. Barn: Maria, g. m. Ol. Agorelius, Pastor i Grythyttan; yngre woro: Johan, Commin. i Fellingsbro; Jacob, slutligen Major wid Lifregimentet, kallade sig Elfsberg, han wärfwade sjelf manskap såsom Ryttmästare och utgick dermed 1707 till arméen; Daniel, död Adjunct; Gunnila, ses nedanföre; Sara, g. m. Pastor i Berg G. Thurelius. Flera okände.


Källor

[1]Västerås Stifts Herdaminne