Personakt Antavla

Stefan Jonsson

Far:Jon Olsson (1681 - 1761)
Mor:Anna Persdotter (1689 - 1729)

Född:1722-08-03 Grythyttan (T), Flosjöhyttan. [1]
Död:1816-05-01 Grythyttan (T), Flosjöhyttan. [2]

Äktenskap med Margareta Bengtsdotter (1734 - 1754)

Vigsel:1752-03-29 Grythyttan (T). [3]

Barn:
Anna Stefansdotter (1753 - 1796)

Äktenskap med Ingrid Matsdotter (1729 - 1760)

Vigsel:1756.

Barn:
Ingrid Stefansdotter (1756 - 1809)
Jonas Stefansson (1758 - 1802)
Margareta Stefansdotter (1759 - 1842)
Stefan Stefansson (1760 - )

Äktenskap med Brita Hansdotter Bratt (1713 - 1784)

Vigsel:1762-02-07 Grythyttan (T). [4]

Noteringar

G 1790 10/5. Urtima ting, till vilket länsman Gustaf Jonell instämt Göran Jonsson vid Flosjöhyttan och dennes hustru Kajsa Olsdotter, hos vilka han konfiskerat en brännvinspanna. Pannan ägdes av Görans broder Stefan Jonsson, som återfått den mot borgen och som nu hotade att stämma Jonell för olagligt förfarande. Hustru Kajsa hade varit sysselsatt med att bränna brännvin, när länsman kom in i sällskap med fjärdingsmannen m.fl. Hon uppgav att hon tillverkade brännvin åt svågern Stefan. Denne behöll brännvinet, men länsman lade beslag på redskapen. Kajsa var så ofärdig, att hon ej "kunde komma avstället" utan med tillhjälp av en medhavd stol. Mannen var "understundom med sinnessvaghet besvärad", och de hade fått lov att på livstid bo i broderns hus vid Gräsbäcken. Kajsa hade gärna velat göra sin svåger denna tjänst. Själv hade hondärav ej annan nytta än dranken, som hon på läkares inrådan ärnat nyttja till badning; sedan kunde kreaturen få den. Hon anhöll att bli förskonad för böter. Deras bostad ligger ej vid allmän väg, varför hon inte anställt bränning i syfte att föryttra varan. Stefan Jonsson anförde följande: "I bland the flere förhastade och oförståndiga Embets Käromål, som Länsmannen Jonell, under sin korta tid, bjudit sig at utföra, blifwer thetta emot min Broder Göran Jonsson och hans hustru ett ibland de förnämsta. Då min sonhustru låg på barnsäng, tyckte jag mig äga rättighet, tyckte jag att jag kunde be min svägerska med min säd och mina redskap tillverka brännvin. Länsman gör sig ej underkunnig om sakernas sammanhang, innan han stämmer. Min bror bor inhyses hos mig och äger endast en ko. De äro nu ur mantal, men lika fullt i min tjänst och gå mig tillhanda, därför är länsmans åtal mot dem alldeles obefogat." Han uppvisade landshövdingeämbetets resolution avden 8 april, att han erlagt arrende för 1790 om fri husbehovsbränning. Han har också tagit tillbaka sin brännvinspanna,tillsmålet blivit slutfört. Länsman Jonell förklarade, att han ej hade med Stefan att göra. Han kunde dock ej bestrida, att denne erlagt brännvinsarrendet för sitt ¾-hemman i Flosjöhyttan. Han ansåg pannan förverkad, enär den utlånats. Utslag: Ienlighet med förordningen 20/12 1787 angående den under arrende upplåtna husbehovsbränningen prövas skäligt att Kajsa Olsdotter för olovlig brännvinsbränning får böta 33 rdr 16 sk., varav kronan får en tredjedel samt länsmannen två tredjedelar och den beslagtagna pannan. Stefan Jonssons klagomål mot länsman Jonell ogillas.


Källor

[1]GID 180.36.4800, [Örebro] Grythyttan, C.2, Födde, 1718 - 1737, 0-22, Bild 27 av 151
  
[2]GID 180.45.73400, [Örebro] Grythyttan, F.1, Död, 1799-1820, 0-0, Bild 206 av 250
  
[3]GID 180.37.31800, [Örebro] Grythyttan, C.3, Födde,Vigsel, 1737-1757, 0-138, Bild 146 av 288
  
[4]GID 180.38.50300, [Örebro] Grythyttan, C.4, Födde,Vigsel, 1758-1769, 0-39, Bild 43 av 88