Personakt

Katarina


Barn med Sven Jakobsson

Barn:
Jakob Svensson (- <1695)

Noteringar

G 1663 19/6.
Sven Jacobssons hustru Karin kom för Rätten och begärde att bli friad för "de stora misstankar och beskyllning" i anledning av pigan Karin Andersdotters död.
Pigans fader, Anders Eriksson, tillfrågas, om han ville och kunde binda Sven Jacobssons hustru såsom vållande till dotterns död? Anders säger sig ej kunna göra detta med gott samvete. Han har nu fått bättre besked om dotterns "stora svaghet, sjukdom och huvudvilla". Även som frisk hade hon inte varit "vid sitt fulla skäl och förnuft". Han sköt därför saken "i Guds händer". Därest hustru Karin i någon måtto varit vållande till hans dotters död, så skall förvisso Gud i sinom tid uppenbara och löna detta.
"Capellanen i Socknen väl:de H:r Erik berättade ock detta, att å Predikestolen haver en lång tid gjorts böner till Gud för denne Anderses dotters sjuklige tillstånd, och ingen förnummit eller hört, att matmodren skulle henna något ont hava tillfogat."
Tingsmenigheten gav hustru Karin ett gott vitsord. Aldrig har hörts något ont om henne.
Målsäganden gav saken efter, sköt den under Guds rättvisa. Hustru Karin blev för ryktet fri erkänd.