Personakt Antavla

Katarina Persdotter

Far:Per Nilsson (- 1706)
Mor:Katarina Jönsdotter (1643? - 1723)

Född:1672-01-19 Grythyttan (T), Jeppetorp.enl db
Död:1739-07-02 Hällefors (T), Sången. [1]
Begravd:1739-07-08. [1]Begrofz gamble Erik Erß Hustru Karin Persdotter ifrån Sången; hkn war född wid Saxhyttan och Jäppetorp den 19 Jan. 1672 af ährlige Föräldrar, Fadren war fordom Danne- och BergzMannen Pehr Nilßon wid Saxhyttan, Modren för detta Karin Jönsdotter. När hon war 20 åhr gammmal kom hon Första resan uti ächtenskap med sin för detta i Herranom afsomnade K. Man Petter Aronson på Högborn, med hkn hon Kiärl. sammanlefwat uti 10 åhr och under den tiden med honom aflat 2 Söner och 1 dotter som långt för detta äro döde. En rätt en sörjande änka har hon sedan lefwat uti 1½ åhr. Kom altså andra resan uti ächtenskap på sitt 32 ålders åhr, med sin nu i Sorgen qwarlemnade K. Man Erik Erßon i Sången; med hken hon liufligen sammanlefwat uti 36 åhr, och under den tiden med honom aflat 6 st barn. 2 Söner och 4 döttrar, af hka allenst 1 dotter är död, the andra lefwa. Hwad hennes lefwerne widkommer så har hon christeligen och wäl lefwat och med grannar och Någrannar wäl begådt sig. Skresiuk har hon gådt i 12 åhr med hosta och bröstwärk, der af hon lades til sängz den 27 Junii, och dödde den 2 Julii sedan hon lefwat 67 ½ åhr.

Äktenskap med Erik Eriksson (1648 - 1745)

Vigsel:1701-02-24. [2]

Barn:
Katarina Eriksdotter (1702 - 1755)
Anna Eriksdotter (1705 - 1771)
Brita Eriksdotter (1708 - 1769)
Erik Eriksson (1712 - 1741)

Noteringar

Svenska Antavlor, nr 276, av Lars Hilding


Källor

[1]Hällefors F:1 (1737-1772) Bild 18 (AID: v53316.b18, NAD: SE/ULA/10427)
  
[2]Svenska Antavlor, nr 276, av Lars Hilding