Personakt Antavla

Lars Johansson

Bonde.

Far:Johan Pålsson Turpoinen (1630? - 1710)
Mor:Anna Larsdotter (1630? - 1710)

Född:1648 Säfsnäs (W), Säfsbyn.
Död:1734 Säfsnäs (W), Älgsjöberget.

Äktenskap med Elisabet Pålsdotter Puuroinen (1660 - 1747)

Vigsel:1685 Säfsnäs (W).

Barn:
Katarina Larsdotter (1686 - 1745)
Johan Larsson (1690 - 1748)
Pål Larsson (1698 - 1737)
Henrik Larsson (1700 - )
Maria Larsdotter (1706 - 1725)

Noteringar

1648 Lars Johansson Fo Säfsbyn Bott i Säfsbyn 48-88, Älgsjöhöjden 89-34, död 1734 i Älgsjöhöjden av bröstvärk o 86 år gammal
vb, ml, hf, dödb Far: Johan Pålsson f.30 Gm Lisbet Pålsdotter f.60 år 85 Barn: Karin 87, Anna 89, Jan 91, Pål 98, Henrik 00, Maria 06
ml89-17 Enl domb 91 har fadern upptagit Älgsjötorpet 81 o Lars nu övertagit det Enl domb 92 tvistar han om en sloge Enl domb 99 är han rätt åbo på ”Johan Pålssons mantal” i Älgsjöberget I domb 02 diskuteras rågångar I domb 05 talas om nedtrampade slogar Enl domb 06 tvistas om Staktjärnsmyren Enl domb 10 tvistar han med Erik Bertilsson /f.56/ om ett risfall Enl domb 11 blir han målsman för Henrik Johanssons /f.70/ barn i Håen Enl domb 12 har han fällt skog olagligt Enl domb 13 diskuteras en rågångsstör; det talas om Henrik Johanssons barn Enl domb 14 talas om svärfarsarv Enl domb 16 får han överta svärfadern torp i Skifsen Enl domb 17 talas om en skuld Enl domb 20 vittnar han om slogar Enl domb 22 tvistar han om skadegörelse; han tvistar med Mats Matsson om ett arv Enl domb 26 vill han ha igen hemgiften efter sin dotter och i domb 27 enas han med mågen Jan Andersson /f.90/ Enl domb 27 värderas gården till 1245 daler Enl domb 29 är det osämja mellan hans son Henrik och Zachris Zachrisson /f.00/ Enl domb 30 är han skyldig kyrkan pengar Enl domb 32 o 34 talas om Björntorpet Enl dödb 86 år gammal Enl dödb 47 har han haft 6 barn, varav två söner lever
Skattebrev utgivet 1691 den 27 febr då häradshövdingen Johan Nordlind höll laga ting med Nås socken allmoge: Johan Pålssons torp under Säfsen, som kallas Elgsjö Torp vilket är upptaget på rättens tillstånd, och meddelade resolution av den 17 febr 1681, samt högvälborne herr landshövdingens stadfästelse den 4 mars näst efter, blev nu efter nämndens vittnesbörd om dess villkor och värde, intecknat i skatt för 5 lispund stång-järn, som åboen Lars Johansson skall efter detta årligen svara till. Actum ut supra. Joh Gyllenadler. NB. Vart lispund järn har då varit skattat till 1 daler 16 öre kopparmynt som ännu är deras ordinarie ränta. Denne Johan Pålssons fader Pål Larsson benämnd, skall varit ibland de första, som hitkommit, och byggde i Säfsnäs.
Finntorpsinventering 1726: Älgsjöberget, 1/8 h., Åbon Lars Johansson betalar i årspengar 7
dal 2 ¼ öre, i ordin ränta 15 dal 16 öre. Utsädet är 10 fj i någorlunda god åker, varjämte åbon genom stensbrytande gjort stort flit; föder sig mest med ”Limstens” brytande, som säljes till bruket, 4 mil från socken. Sparsamt svedjande.

Källa: Mats Eriksson