Personakt Antavla
Sven Johansson
* 1822-04-04 Grythyttan (T), Kärvingeborn
Johan Johansson
* 1790-06-12 Grythyttan (T)
† 1875-01-31 Grythyttan (T), Kärvingeborn
Johan Johansson
* 1760-06-02 Grythyttan (T), Mörttjärn
† 1832-11-20 Grythyttan (T), Kärvingeborn
Johan Persson Warg
* 1731 Grythyttan (T), Heden
† 1802-10-22 Grythyttan (T), Fetebergstorp
 
 
Katarina Andersdotter
* 1730-11-09 Grythyttan (T), Svartnäs
† 1783-02-14 Grythyttan (T), Fetebergstorp
>>  
 
Maria Svensdotter
* 1763-08-03 Grythyttan (T), Greksnäs
Sven Eriksson
* 1724 Filipstad (S), Myggsjön
† 1792-09-02 Grythyttan (T), Greksnäs
 
 
Maria Jonsdotter
* 1726 Filipstad (S)
† 1802-12-29 Grythyttan (T), Greksnäs
 
 
Kristina Olofsdotter
* 1798 Grythyttan (T)
Olof Olofsson Bollström
* 1761-04-07 Grythyttan (T)
Olof Olofsson
* 1723-07-26 Grythyttan (T), Saxhyttan
† 1771-05-20 Grythyttan (T), Saxhyttan
>>  
 
Margareta Agorelia
* 1731-03-26 Grythyttan (T), Saxhyttan
† 1800-02-15 Grythyttan (T), Svartälvsbron
>>  
 
Katarina Persdotter
* 1762-04-29 Grythyttan (T), Saxhyttan
Peter Björnsson
* 1735-11-26 Grythyttan (T), Saxhyttan
† 1773-03-12 Grythyttan (T), Södra Saxhyttan
>>  
 
Kristina Henriksdotter
* 1736-11-14 Grythyttan (T), Saxhyttan
† 1786-04-23 Grythyttan (T), Saxhyttan
>>